Odpowiedzi

2010-03-08T03:55:23+01:00
Witaj
dane: P=630W, t=30s, m=1kg, c=4200J/kg*C, T=15*C
szukane: dostarczone ciepło Q, końcowa temperatura wody Tk
P = W/t = Q/t
Q = P *t = 630W*30s = 18 900 Ws = 18 900 J = 18,9 kJ

Odp.:Po 30s 630 watowy palnik dostarczy 18,9 kJ ciepła.

Q = m*c*[Tk-T]
Tk-T = Q/m*c
Tk = T + Q/m*c = 15*C + 18,9kJ /1kg*4200J/kg*C = 15*C + 4,5*C = 19,5*C

Odp.: Temp. końc. wody wyniesie 19,5*C.

.........................pozdrawiam