Proszę, pomóżcie mi z tymi zadaniami! dam naj! :) :*

1. Oblicz pole powierzchni ośmiokąta foremnego, wpisanego w okrąg o promieniu długości 6 cm.

2. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 20 cm i 21 cm.

3. Narysuj dowolny trapez równoramienny, który nie jest prostokątny i opisz na nim okrąg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:23:53+01:00
1) h=a√3 podzielone przez 2

a=6
h=3√2
P=a²√3÷4
P=4,5√3
4,5√3×8=36√3 pole powierzchni