Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby utworzyć poprawne zdania. Następnie uporzątkuj logicznie wypowiedzi (a-g), tak aby utworzyć dialog.
a) Hello\.\cinema\that\is\the\?
Hello. Is that the cinema?
b) o"clock\it\six\starts\at\.
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .
c) past\it\half\at\finishes\eight\.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) it\is\yes\.
. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . .
e) time\start\does\Vanish\what\?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
f) you\thank\.
. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. ... . .. .
g) when\does\it\finish\?
. . . .. . .. . .. . . PROSZE SZYBKO MAM TO NA OCENĘ WIĘC UPRZEJMIE PROSZE BY SIE POSTARAĆ pozdrawiam.

3

Odpowiedzi

2010-03-07T21:03:40+01:00
B). Its start at six o'clock.
c). it finishes at half past eight.
d). Yes, it is.
e). what does start time vanish
f). Thank you.
g). When goes finish it
2010-03-07T21:04:20+01:00
B.) It starts at six o'clock.
c.)It finished at half past eight.
d.)Yes,is it.
e.)What time does start Vanish?
f.)thank you.
g.)When it does finish.
2010-03-07T21:04:48+01:00
B.It starts at six o'clock.
c. It finishes at half past eight.
d.Yes,it is.
e. What does time start Vanish?
f. thank you.
e. When finish does it?

d,e,b,e,c,f