1.Suma trzech liczb jest równa 68. Druga z nich jest dwa razy większa od pierwszej, a trzecia o 12 mniejsza od drugiej. Jakie to liczby?

2.Janek dodał trzy liczby. Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej z nich, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej. Otzrymał 28. Jakie to były liczby?

Do obu zadań proszę działania a nie same odpowiedzi. Na jutro!!!

3

Odpowiedzi

2010-03-07T21:06:48+01:00
1.
a+b+c=68
b=2a
c+12=b => c=b-12 => c=2a-12

a+2a+2a-12=68
b=2a
c=2a-12

5a=80
b=2a
c=2a-12

a=16
b=2*16=32
c=2a-12=2*16-12=20

2.
a+b+c=28
b=4a
c+8=a => c=a-8

a+4a+a-8=28
b=4a
c=a-8

6a=36
b=4a
c=a-8

a=6
b=4*6=24
c=6-8=-2
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:09:38+01:00
1)
suma wszystkich liczb: 68
1 liczba: x
2 liczba: 2x
3liczba: 2x-12
68=x+2x+2x-12
68=5x-12
5x=68+12
5x=80
x=80:5
x=16

więc:
1 liczba: 16
2 liczba: 16*2=32
3 liczba: 16*2-12=32-12=20


2)
1 liczba: y
2 liczba: 4y
3 liczba: y-8
suma wszystkich liczb 28
28=y+4y+y-8
28=6y-8
6y=28+8
6y=36
y=36:6
y=6

wiec
1 liczba: 6
2 liczba: 4*6=24
3 liczba: 6-8=-2
4 4 4
2010-03-07T21:11:17+01:00
Zad.1
I = x
II = 2x
III =2x-12
I+II+III=68
x+2x+2x-12=68
5x=68+12
5x=80
x=16

I = x = 16
II = 2x=2*16=32
III =2x-12 =2*16-12=32-12=20
Spr.
I+II+III=16+32+20=68
Odp.
Szukane liczby to 16, 32, 20

Zad.2
I = x
II = 4x
III = x-8

I+II+III=28
x+4x+x-8=28
6x=28+8
6x=36
x=6

I = x = 6
II = 4x = 4*6 = 24
III = x-8 = 6-8 = -2

Spr.

I+II+III=6+24+(-2)=30-2=28

Odp.
Szukane liczby to 6, 24 i -2
pozdrawiam:)
2 3 2