Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:19:25+01:00
P= 1/2 razy a razy h gdzie a=2 h=4
P= 1/2 razy 2 razy 4
P= 1 razy 4
P=4

Chcąc narysować wykres musimy znać współrzędne przynajmniej dwóch punktów.
Wybieramy sobie za x dowolna liczbę i podstawiamy do wzoru
np. x=0 to y= 2 razy 0 +4 czyli y=4 i mamy punkt o wspólrz. (0,4)
teraz x=1 to y= 2 razy 1 +4 czyli y=6 i kolejny punkt (1,6) łączymy te dwa punkty na układzie współrzędnych i otrzymujemy trójkąt prostokątny, który przecina oś y w punkcie 4 a os x w punkcie -2
3 3 3
2010-03-07T21:20:24+01:00
Y= 2x+ 4 x∈ R {wzór funkcji: y= ax+ b, x∈ R}
Punkt przecięcia z osią x:
A = (-2, 0) {jest to miejsce zerowe funkcji 2x+ 4= 0, 2x= -4, x= -2,
lub ze wzoru x₀ = -b/a, a = 2, b= 4}
Punkt przecięcia z osią y:
B = (0, 4) {jest to punkt o współrzędnych (0, b), tutaj b= 4}
Sporządzamy wykres: na osi x zaznaczamy punkt A=(-2, 0),
a na osi y zaznaczamy punkt B= (0,4). Odcięta figura to trójkąt
prostokątny o wierzchołkach A, B i trzeci wierzchołek trójkąta prostokątnego to początek układu współrzędnych P=(0,0).
Długość jednej przyprostokątnej IAPI = 2
długość drugiej przyprostokątnej IBPI = 4
Pole trójkąta APB = ½*2*4 = 4
Odp. Pole figury ograniczonej osiami współrzędnych i wykresem funkcji: y=2x+4, x∈ R jest równe 4.
2 5 2