Odpowiedzi

2009-10-22T07:08:01+02:00
Krainy geograficzne

Wśród wielu podziałów Polski na krainy geograficzne najbardziej przyjął się podział wg J. Kondrackiego opublikowany w 1965 roku, później wielokrotnie modyfikowany. W podręcznikach szkolnych autorzy najczęściej opierają się na tym podziale, często go upraszczając.

Podstawą wyróżnienia krain geograficznych w Polsce jest istnienie w Europie Środkowej sześciu zasadniczych jednostek o przebiegu mniej więcej równoleżnikowym. Na obszarze naszego kraju reprezentują je:

* pas młodych gór fałdowania alpejskiego,
* pas obniżeń związanych z zapadliskami, które towarzyszą młodym górom,
* pas wyżyn, starych gór i towarzyszących im obniżeń,
* pas nizin stanowiących fragment Niżu Środkowoeuropejskiego
* pas pojezierzy otaczających Bałtyk,
* pas pobrzeży towarzyszących wybrzeżu Bałtyku

W ramach tego zasadniczego podziału wyróżniono mniejsze krainy geograficzne, uwzględniając cechy budowy geologicznej, rzeźby, klimatu, warunków hydrograficznych i biogeograficznych. Nazwy krain geograficznych zwykle odwołują się do cech np. ukształtowania powierzchni - Nizina Śląska, Góry Sudety, cech geologicznych - Niecka Nidziańska, Jura Polska, historycznych - Nizina Mazowiecka, Nizina Wielkopolska.
1 2 1