1. Dokoncz rownania reakcji oraz zapisz je w formie czasteczkowej :
a) kwas weglowy + wodorotlenek sodu -->
b) wodorotlenek magnezu + kwas mrowkowy -->
2. Dokoncz rownania reakcji i podaj zapis jonowy i jonowy skrocony :
a) KOH + H2CO3 -->
b) CH3COOH + NaOH -->

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:18:01+01:00
1.
a) kwas weglowy + wodorotlenek sodu --> węglan sodu + woda
H₂CO₃ + 2NaOH → Na²CO₃ + 2H₂O
b) wodorotlenek magnezu + kwas mrowkowy --> mrówczan magnezu + woda
Mg(OH)₂ + 2HCOOH → (HCOO)₂Mg + 2H₂O

2. a) 2KOH + H2CO3 --> K₂CO₃ + 2H₂O
2K⁺+2OH⁻ + 2H⁺+CO₃²⁻ → 2K⁺+CO₃²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ →2H₂O
b) CH3COOH + NaOH --> CH₃COONa + H₂O
CH₃COO⁻ + H⁺ + Na⁺ + OH⁻ → CH₃COO⁻ + Na⁺ + H₂O
H⁺ + OH⁻ → H₂O
2010-03-07T21:19:29+01:00
1.
a) H2CO3+2NaOH= Na2CO3+2H20 kwas weglowy + wodorotlenek sodu -->
węglan sodu+woda
b) Mg(OH)2+2HCOOH= (HCOO)2Mg+2H20 wodorotlenek magnezu + kwas mrowkowy --> metanian magnezu+ woda

2.
a) 2KOH+H2CO3= K2CO3+ 2H20
2K+ + 2OH- + 2H+ + CO3 2-= 2K+ + CO3 2- + 2H20
OH- + H+= H20

b)CH3COOH + NaOH = CH3COONa+H20
CH3COO- + H+ + Na+ +OH-= CH3COO- + Na+ +H20
H+ + OH-= H20