Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:00:21+01:00
Okupacja niemiecka
Polska została podzielona na pięć dystryktów:krakowski,radomski,warszawski,lubelski,i galicyjski(od 1 VIII 1941 roku po ataku Niemiec na ZSRR).Stosowany był terror i eksterminacja Polaków w obozach koncentracyjnych,ośrodkach natychmiastowej zagłady,obozach pracy.Powołane zostały organizacje i instytucje zajmujące sie wysiedlaniem Polaków.Wprowadzona częściową germanizację.

Okupacja radziecka
Były nią objęte ziemie na wschód od linii Pisa-Narew -Bug-San,które były określone jako zachodnia Ukraina i zachodnia Białoruś.Polacy aresztowani byli wywożeni w głąb ZSRR,byli to przede wszystkim przedstawiciele inteligencji,ziemiaństwa,działacze polityczni,wszyscy ci którzy byli wrogo nastawieni do Związku Radzieckiego.Okupant również zakładał obozy dla oficerów polskich min.w :Kozielsku,Starobielsku,Ostaszkowie.