Aby przeliczyć stopnie celcjusza na stopnie fahrenheita trzeba: pomnorzyć je przez 9,podzielić przez 5 i do otrzymanego wyniku dodać 32. Odwrotnie,odejmując od stopni fahrenheita 32 i mnorząc przez 5,a potem dzieląc przez 9 otrzymamy stopnie celcjusza.
1.opisz za pomocą wzoru obie zmiany
2.narysuj wykres zmiany temperatury mierzonej w stopniach celcjusza na stopnie fahrenheita
ODPOWIEDZ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA
a)czy obie zależności opisują funkcje liniowe?
b)w jakiej temp fahrenheita wrze woda?
c)w jakiej temp fahrenheita zamarza woda
d)czy powiedziałbyś,że jest ciepło w mieszkaniu ,jeśli temp wynosi 50 stopni fahrenheita? jaka to temp mierzona stopniami celcjusza?
e)36,6 stopni celcjusza -ile to stopni fahrenheita

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:44:55+01:00
1)
z C na F: y=9x/5+32
z F na C: y=5/9(x-32)
2)
wykres w załączniku

PYTANIA:
a) tak
b) 9*100/5+32 = 212°F
c) 9*0/5+32 = 32°F
d) 50°F = 5/9(50-32) = 10°C , czyli nie powiedziałbym tak ;]
e)9*36.6/5+32 = 97.88°F