Budowa i właściwości białek:
1. Znaczenie biologiczne białek, funkcja w organizmie
2. Struktura 1,2,3 i 4 - rzędowa białek
3. Reakcje służące do wykrywania białek:
- reakcja ksantoproteinowa - jakim odczynnikiem działamy i jak zmienia się barwa
- reakcja biuretowa

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:32:10+01:00
Funkcje białek:
* kataliza enzymatyczna – od uwadniania dwutlenku węgla do replikacji chromosomów
* transport – hemoglobina, transferyna
* magazynowanie – ferrytyna
* kontrola przenikalności błon – regulacja stężenia metabolitów w komórce
* ruch uporządkowany – skurcz mięśnia, ruch – np. aktyna, miozyna
* wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych
* bufory
* kontrola wzrostu i różnicowania
* immunologiczna – np. immunoglobuliny
* budulcowa, strukturalna – np. &-keratyna, elastyna, kolagen
* przyleganie komórek (np. kadheryny)
* regulatorowa – reguluje przebieg procesów biochemicznych – np. hormon wzrostu, insulina.
( Do wyboru do koloru )
2. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań między wiązaniami peptydowymi tworzy się struktura II-rzędowa białka. Przyjmuje ona postać spirali-- lub strukturę - i wykazuje dużą regularność, ponieważ odległości między wiązaniami peptydowymi w łańcuchu są takie same. Struktura III-rzędowa białka powstaje w wyniku oddziaływań między łańcuchami bocznymi aminokwasów. Niektóre białka mogą tworzyć agregaty zbudowane z podjednostek białkowych o strukturze III-rzędowej. Takie zespoły nazywa się strukturami IV-rzędowymi białka (np.hemoglobina).
3.Reakcja ksantoproteinowa, próba ksantoproteinowa - reakcja białek zawierających aminokwasy z pierścieniami aromatycznymi (np. tryptofan) ze stężonym kwasem azotowym(V). Powstaje trwałe, żółte zabarwienie
4.Reakcja biuretowa- stosowana do wykrywania białek; roztwór siarczanu miedzi CuSO4 i wodorotlenku potasu KOH w obecności białka barwi się na fioletowoczerwono, w obecności polipeptydów — na purpurowoczerwono.
1 1 1