Zad 1
wartość liczbowa wyrażenia 1000a+100b+c dla a=2, b=7, c=3 wynosi
a.273 b. 2730 c. 2703 d.1373
Zad2 wartością liczbową wyrażenia 2x-(x²-5)dla x=-2 jest:
a.-13 b.-3 c.5 d -5
zad3 które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla x=5 i y=½ wartości różną od 10?
a.½(5x-10y) b.2x-2y+1 c.½x+15y-5 d. ułamek cztery na dziewięć (x-y)²+1
zad4 które z podanych wyrażeń przyjmuje wartość ujemną dla x=274
a.(x-147)(x=350) b. (128-x)² c.x(128-x) d.2x-(x-159)

3

Odpowiedzi

2010-03-07T21:27:07+01:00
Odpowiedź jest w załączniku
To skan mojego zeszytu
Pozdrawiam :*
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:30:32+01:00
Zad.1
1000*2+100*7+3=2000+700+3=2703 -> odp.c

Zad.2
2*(-2)-[(-2)²-5]=-4-(4-5)=-4-(-1)=-4+1=-3 -> odp.b

Zad.3
a. ½(5*5-10*½)=½(25-5)=½*20=10
b. 2*5-2*½+1=10-1+1=10
c. ½*5+15*½-5=2,5+7,5-5=10-5=5
d. 4/9(5-½)²+1=4/9(4,5)²+1=4/9*20,25+1=9+1=10
Odp.c

Zad.4 x=274
a.(274-147)(274-350)=127*(-76)=-9652
b. (128-274)²=(-146)²=21316
c. 274(128-274)=274*(-146)=-40004
d.2*274-(274-159)=548-115=433
Odp. a i c.
1 1 1
2010-03-07T21:30:49+01:00