1.Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy prostopadłościan o wymiarach 4cm x 5cm x 10cm, całkowicie zanurzony w wodzie.

Dane:
a=.......cm
b=.......cm
c=.......cm
g=10 N/kg

Szukane:

Fw=?

Oblicz objętość prostopadłościanu w cm^3 i wyraź ją w m^3.

Vp=a*b*c=..........cm*...........cm*...........cm=..........cm^3=..........*(0,01m)^3= ........* 0, 000 001m^3=............m^3

Wiesz,że objętość wypartej wody Vw jest równa objętości................ .
Wzór na siłę wyporu działającą na prostopadłościan o objętości Vp w wodzie o gęstości ρ ma postać:
Fw=ρ*g*Vp'

odczytaj gęstość wody: ρ=...............kg/m^3

Podstaw dane do wzoru:
Fw=.........kg/m^3*10 N/kg *........m^3=.........N

2.
a)Zależy od niej wartość ciśnienia hydrostatycznego wywieranego na zanurzone ciało (9 liter)
b)Inaczej siła nacisku (6 liter)
c)Przyrząd służący do pomiaru ciśnienia w zbiorniku zamkniętym (8 liter)
d)Dawna jednostka ciśnienia (9 liter)

3.
Posługując się tablicami gęstości,podaj po trzy przykłady ciał,które:
a) toną w wodzie..............
b) toną w alkoholu.............
c) toną w rtęci...............
d) pływają po powierzchni wody....................
e) pływają po powierzchni nafty....................
f) pływają po powierzchni benzyny.................

4.
Wymień prawo fizyczne,które ma zastosowanie podczas dmuchania baniek mydlanych.
a) Prawo Archimedesa
b) Prawo naczyń połączonych
c) Prawo Pascala
d) Prawo pływania ciał

5.
Paweł i Gaweł mieszkali w jednym domu:Paweł na górze a Gaweł na dole. Ciśnienie wody w kranach jest:
a) takie samo
b) nie da się tego określić
c) u Pawła mniejsze
d) u Gawła mniejsze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T02:38:24+01:00
Witaj
1/
dane:
a=4cm
b=5cm
c=10cm
g=10N/kg
szukane:
Fw
Vp=a*b*c=4cm*5cm*10cm=200cm^3=200*(0,01m)^3=200*0,000 001m^3=
=0,0002m^3
Objętość wypartej wody Vw jest równa objętości prostopadłościanu
Fw=q*g*Vp
gęstość wody q=1000kg/m^3
Fw=1000kg/m^3*10N/kg*0,0002m^3= 2 N
2/
a/głębokość
b/parcie
c/manometr
d/atmosfera
3/
a/toną w wodzie:aluminium, bakelit, cegła
b/toną w alkoholu:grafit, guma, igelit
c/toną w rtęci:iryd, złoto, platyna,
d/pływają po powierzchni wody:lód, drewno, wosk
e/pływają po powierzchni nafty:węgiel drzewny, korek, drzewo lipowe,
f/pływają po powierzchni benzyny:węgiel drzewny, korek, drzewo lipowe
4/
a/prawo Archimedesa ponieważ wiąże się z siłą wyporu działającą na bańki
napełnione ciepłym powietrzem, tak jak na balony na podgrzewane powietrzem.
5/
c/ciśnienie wody w kranach u Pawła jest mniejsze ponieważ mieszka wyżej
i mniejsza jest wysokość słupa wody decydująca o ciśnieniu hydrostatycznym.

............................pozdrawiam

101 4 101