Napisz reportaż na temat rekolekcji.Na kartce A4 ponad ma tyle miejsca zająć. ;p
Ma być według tej skali ocen:
1.(zrozumienie tematu)Wierne i dokładne zrelacjonowanie faktów wydarzeń , których autor pracy był świadkiem lub w nich uczestniczył.
2.(charakterystyczne cechy formy wypowiedzi) Obecność istotnych cech:
-przedstawienie materiału zebranego w czasie osobistego uczestnictwa lub obserwacji
-informacje o miejscu,czasie,charakterze wydarzenia,uczestnikach,reakcjach,zachowaniach,wypowiedziach
-jasny , rzeczowy styl wypowiedzi
3.(kompozycja)Trójdzielność wypowiedzi z uwzględnieniem właściwych proporcji,spójności i logiczności.
4.(poprawność językowa)Przestrzeganie poprawności językowej.
5.(Ortografia i interpunkcja)Przestrzeganie reguł ortograficznych
6.(Estetyka)Akapity,odstępy,marginesy,przejrzystość,czystość,czytelność pisma.

Ma być według tych reguł.Proszę o jak najszybsze zrobienie i nie z neta. Daje dużo pkt.

Fakty jakie sie wydarzyły to musisz dać w reportażu:
Po dzwonku poszliśmy do klasy sprawdzić obecność.Z koleżankami szłyśmy na końcu klasy do kościoła. W kościele stałyśmy na końcu . ;))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T13:33:17+01:00
[akapit] Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum na terenie naszej parafii.
[akapit] Rekolekcje zaczęlismy dzisiaj o godzinie 9.00 w kościele. Dzieci ze szkoły podstawowej zajęły miejsca i czekały na księdza rekolekcjonistę. Na ołtarzu stał laptop i wyświetlacz, który wyświetlał Pana Jezusa.
[akapit] Ksiądz przedstawił się i zaczął opowiadać o tym, co miał w planie. potem zaczął się krótki film na temat życia na Ziemi. Po filmie zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego Pan Bóg dał człowiekowi życie? Dzieci bardzo czynnie brały odział w dyskusji. Wszyscy chcieli powiedzieś swoje zdanie na określony temat.
[akapit] Następnie zaczął się pokaz slajdów. Przy każdym slajdzie ksiądz opowiadał o czymś, czego był swiadkiem lub o czym coś wiedział. Dzieci wiernie słuchały tego, co ksiądz rekolekcjonista mówi. Niestety, gdy ksiądz opowiadał, nagle do koscioła wparowały klasy szóste, które o godzinie 8.00 pisały próbny test kompetencji. Dzieci zaczęły się oglądać.
[akapit] Gdy klasy szóste pozajmowały juz miejsca, ksiądz mógł znowu opowiadać. W trakcie opowiadań zarządził przerwę na spiewanie. Kościelna Oaza zagrała kilka pieśni rekolekcyjnych. Dzieci również wzięły udział w spiewaniu. Po zakończeniu ksiądz opowiedział historię Ewy, która po I Komunii Świętej zapewniła sobie surowe obowiązki względem Boga i kościoła. Niestety, dziewczynka zmarła w wieku 13 lat z niewiadomych przyczyn.
[akapit] Po tej opowieści znowu zaczęto spiewać i przygotowywać się do Mszy świętej. Po mszy dzieci rozeszły się do domów, a młodsze dzieci poszłz razem z wychowawczyniami do szkoły, gdzie czekali rodzice.
(akapit) O godzinie 10.00 rekolekcje zaczęła mlodzieź gimnazjalna.
3 3 3
2010-03-08T15:20:54+01:00
WYSYŁAM CI ZAŁĄCZNIK :) TAM SĄ OPISANE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
2 4 2