Proszę, potrzebuję na jutro. :(
Zad.1
Obwód trapezu równoramiennego jest równy 56 cm, a ramię trapezu jest o 4 cm dłuższe od krótszej podstawy i o 4 cm krótsze od dłuższej podstawy trapezu. Oblicz boki trapezu.
zad.2
Karol jest o 20 lat starszy od Piotra. Za osiem lat będzie od niego dwa razy starszy. Ile lat obecnie ma każdy z nich?
Zad.3
Ile liczb dwucyfrowych spełnia nierówność

7+x/2 ≥ 2x - 21

To 7+x/2 powinno być w ułamku (na dole 2).

Proszę, potrzebuję na jutro, dam naj. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:01:37+01:00
Zad 1
x+(x+4)+(x+4)+x+8=56
4x+16=56
4x=56-16
4x=40/:4
x=10 czyli tyle długości ma górna podstawa, dolna to x+8 czyli 10 +8=18 dolna podstawa a ramiona to x+4 czyli 10+4=14 tyle długosci mają ramiona
zadanie 2
obecny wiek Karola to : x+20
obecny wiek Piotra to:x
x+20+8=2(x+8)
x+28=2x+16
x-2x=16-28
-x=-12/: (-1)
x=12
Odp. Karol ma obecnie 32 lata, a Piotr 12 lat
Dla sprawdzenia zgodnie z treścią zadania każdemu dodajemy po osiem lat , wówczas Karol będzie miał 40 lat a Piotr 20 lat czyli faktycznie Karol będzie dwa razy starszy od Piotra.