Odpowiedzi

2010-03-08T10:56:16+01:00
Bolesław Chrobry w krótkim czasie podporządkował sobie kraj,co świadczyło o tym,że ma wyjatkowy talent polityczny,jak również akceptowany był przez wielmożów.Starał sie o utrzymanie jedności państwa oraz zachowanie silnej władzy,co gwarantowało spokój wewnętrzny i sprzyjało rozwojowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu granic,którym zagrażali Rusini i Wieleci.Na początku 997 roku na ziemie pruskie wyruszyła misja chrystianizacyjna,na czele której stał biskup Wojciech,wygnaniec z Czech.Misja ta miała zapewnić polskiemu władcy sławę krzewiciela wiary chrzescijańskiej,a Polsce miano jednego z głównych filarów chrześcijaństwa we wszchodniej Europie.Jednak cała akcja zakończyła się niepowodzeniem,z powodu poniesienia przez biskupa Wojciecha męczeńskiej śmierci.Postać biskupa Wojciecha budziła wielki szacunek,i była jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się kultu jego osoby.
4 2 4