O zdarzeniach losowych A, B wiadomo, że: P(A) = 0,5, P(B) = 0,3 i P(A∨B) = 0,7. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A i B spełnia warunek:

A. P(A∧B)=0,2
B. P(A∧B)>0,3
C. P(A∧B)<0,2
D. P(A∧B)=0,3

(proszę o rozwiązanie, a nie o samą odpowiedź)

1

Odpowiedzi

2009-10-22T09:27:02+02:00
Ze wzoru na sumę zdarzeń mamy

P(A∩B)=P(A)+P(B)-P(A∪B)
stad mamy
P(A∩B)=0,5+0,3-0,7=0,1

czyli odpowiedz c
12 2 12