Odpowiedzi

2010-03-07T21:51:31+01:00
Roman Dmowski.

Był przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego.
Opowiadał się za państwem narodowym, gdzie większość obywateli będzie mówiła po polsku
i wyznawała katolicyzm. Był zwolennikiem inkorporacyjnej koncepcji wschodniej granicy
Polski, pozostającej w opozycji do federacyjnych planów Piłsudskiego

Jego książki to m.in.: "Myśli nowoczesnego Polaka" (1903),
"Niemcy, Rosja i kwestia polska" (1908), "Polityka polska i odbudowanie państwa" (1925)
, "Przewrót" (1934). W nich przedstawiał własną wizję patriotyzmu opartego
na narodowych interesach i realizmie politycznym. Piętnował wady polskie takie jak
bierność, lenistwo, niezdolność do pracy zbiorowej czy niezdyscyplinowanie.
Często zwracał uwagę na negatywny wpływ mniejszości żydowskiej, która dominowała
w sferach gospodarczych oraz przyjmowała postawę obojętną, a czasami nawet wrogą w
czasach zaborów i wojny wobec sprawy polskiej. Z tego powodu często jest oskarżany
o antysemityzm.


Józef Piłsudski
było jednocześnie klęską koncepcji politycznej Piłsudskiego,
zakładającej utworzenie z krajów dawnej Rzeczpospolitej tzw. konfederacji Międzymorza

Piłsudski wprowadził system autorytarny oparty na armii
i swych zwolennikach - zwany sanacją (łac. uzdrowienie).
Wprawdzie nie zmienił początkowo konstytucji, ale ograniczył znacznie rolę parlamentu.
3 3 3