Odpowiedzi

2010-03-07T21:47:35+01:00
*Rozpoczął proces tworzenia okręgów militarnych pokrywających się z prowincjami i podległych wodzom.
* Utworzył wiele nowych legionów obdarzonych przydomkami Iovia, Herculia, Diocletiana, Maximiana.
*Dioklecjan zreorganizował system aprowizacji armii, zaopatrując ją w potrzebną żywność ściąganą od ludności Cesarstwa w naturze.
*Wprowadził ustrój zwany dominatem.
*Wprowadził tetrarchię- ustrój w którym rządziło 2 augustów i 2 cezarów.
33 4 33
2010-03-07T21:47:58+01:00
Wprowadził ustrój zwany dominatem, następnie wprowadził tetrarchię- ustrój w którym rządziło 2 augustów i 2 cezarów.
13 2 13