Odpowiedzi

2010-03-07T22:37:17+01:00
Ogólne zasady sztuki klasycystycznej
1)spokój szlachetniejszy niż ruch-przewaga statyki nad dynamiką
2)Kształt w dziele artystycznym jest ważniejszy od barwy, gdyż barwa to wyraz uczucia, nastroju, natomiast kształt jest dziełem umysłu.
3) Jdealizm przeważa nad realizmem
4)W architekturze należy wzorować się na budowlach starożytnych Greckich i Rzymskich.

Ramy czasowe klasycyzmu to pierwsza i druga połowa XVIII wieku po lata 30 XIV wieku. Architektura wzorowała się na starożytności , stosowano kolumnady wokół budowli podobmie jak w Partenonie w Atenach i Panteonie Rzymskim. Klacycyzm dzielimy na dwa okresy: wczesny do roku 1800 i póżny do roku 1830.