Odpowiedzi

2010-03-07T21:57:28+01:00
Kat α jest ostry oraz cos α=15/17 wtedy tagnens α wynosi?

cosα=15/17 => α=arccos15/17

tgα=tg(arccos15/17)
2010-03-07T22:01:02+01:00
Kat α jest ostry oraz cos α=15/17 wtedy tagnens α wynosi

cosα = 15/17

Obliczam sin α z jedynki trygonometrycznej
sin²α + cos²α = 1
sin²α = 1- cos²α
sin²α = 1 - (15/17)²
sin²α = 1 - 225/289
sin²α = 289/289 - 225/289
sin²α = 64/289
sin α = √(64/289)
sin α = 8/17

Obliczam teraz tg α
tg α = sin α : cosα
tg α = (8/17): (15/17)
tg α = (8/17)*(17/15)
tg α = 8/15
1 5 1