Odpowiedzi

2010-03-07T22:02:50+01:00
* Filar I - unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów
* Filar II - unia polityczna - UE w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot
* Filar III - unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej.Ważnym etapem w procesie integracji europejskiej stanowi Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii Stworzony on został dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej. Traktat był konsekwencją dotychczasowego rozwoju integracji , w tym szczególnie utworzenia rynku wewnętrznego, pogłębiających się współzależności między państwami, ich dążeń do kształtowania zbiorowej tożsamości na arenie międzynarodowej
3 1 3