2.Oblicz: c)¹²/₃₁:1 ⁴/₁₁= d) 3½:⁵/₉= e)4¹/₅:⁷/₁₅= f)8⅔:⁵/₁₃= g)2⁷/₁₀:4¹/₂₀= h)4⁵/₆:1¹/₅= i)3³/₇:1¹/₂₀= j)½₋⅓= k)⁴/₅₋⅔= 3.Oblicz: a)1⁷/₁₀+1¹/₁₅:2⅔= d)13,27-1,25+9,39= e)1,2-0,8×0,15= f)9,2-0,78:0,6= proszę o pomoc i dziękuje pilne

1

Odpowiedzi

  • kan
  • Początkujący
2009-10-22T11:53:11+02:00
A)1⁷/₁₀+1¹/₁₅:2⅔=¹⁷/₁₀+¹⁶/₁₅÷⁸/₃=¹⁵³⁺⁹⁶/₉₀÷⁸/₃=²⁴⁹₉₀׳₈=
=⁷⁴⁷/₇₂₀=1⁴⁷/₇₂₀
to jest raczej zadanie b
d)13,27-1,25+9,39=12,02+9,39=21,41
c)¹²/₃₁:1 ⁴/₁₁=¹²/₃₁÷¹⁵/₁₁=¹²/₃₁×¹¹/₁₅=¹³²/₄₆₅
d) 3½:⁵/₉=⁷/₃×⁹/₅=⁶³/₁₅=4³/₁₅=4¹/₅
e)4¹/₅:⁷/₁₅=²¹/₅×¹⁵/₇=³¹⁵/₃₅=9
f)8⅔:⁵/₁₃=²⁶/₃×¹³/₅=³³⁸/₁₅=22⁸/₁₅
g)2⁷/₁₀:4¹/₂₀=²⁷/₁₀÷⁸¹/₂₀=²⁷/₁₀ײ⁰/₈₁=⁵⁴⁰/₈₁₀=²/₃
h)4⁵/₆:1¹/₅= ²⁹/₆÷⁶/₅=²⁹/₆×⁵/₆=²⁹⁵/₃₆=8⁷/₃₆
i)3³/₇:1¹/₂₀=²⁴/₇÷²¹/₂₀=²⁴/₇ײ⁰/₂₁=⁴⁸⁰/₁₄₇=3³⁹/₁₄₇
j)½₋⅓=³⁻²/₆=¹/₆
k)⁴/₅₋⅔=¹²⁻¹⁰/₁₅=²/₁₅
powodzenia