Plizzzz bardzooo potrzebne
1.olicz:
a) 20% liczby 5,5
b) 0,5 liczby 25
c) 10% liczby 2/3
d) 3/4 % liczby 200
e) 12,5% liczby 24
f) 1% liczby 1/2

2. Wyznacz liczbe ktorej
a) 3% jest rowne 12
b) 25% jest rowne 0,1
c) 1/2 % jest rowne 10

3. Jakim procentem liczby 24 jest liczba 6 ? a jakim procentem liczby 5/4 jest liczba 1/2

4. wyznacz liczbe o 5 % wieksza od 400 . wyznacz liczbe o 40% mniejsza od 5 .

5. ilu procentowy roztwor soli otrzymamy , mieszajac
a) 2 kg soli i 3kg wody ? b) 3 dag doli i 2 dag wody ?

1

Odpowiedzi

2010-03-07T22:14:11+01:00
Plizzzz bardzooo potrzebne
1.olicz:
a) 20% liczby 5,5=5,5:5=1,1
b) 0,5 liczby 25??? 12,5?
c) 10% liczby 2/3 =2/3:10=2/30=1/15
d) 3/4 % liczby 200=0,0075*200=1,5
e) 12,5% liczby 24=24:8=3
f) 1% liczby 1/2=1/200

2. Wyznacz liczbe ktorej
a) 3% jest rowne 12
1%to4
100% to 400
b) 25% jest rowne 0,1
1/4 liczby to 0,1
całość to 0,4
c) 1/2 % jest rowne 10
1/2%x=10
x=200%10
x=2000

3. Jakim procentem liczby 24 jest liczba 6 ? a jakim procentem liczby 5/4 jest liczba 1/2
6/24=1/4=25%

1/2:5/4==2/5=40%

4. wyznacz liczbe o 5 % wieksza od 400 . wyznacz liczbe o 40% mniejsza od 5 .
105% z400=1,05*400=420
60%z5=0,6*5=3

5. ilu procentowy roztwor soli otrzymamy , mieszajac
a) 2 kg soli i 3kg wody ?
2/(2+3)=2/5=40%
b) 3 dag doli i 2 dag wody ?
3/(3+2)=3/5=60%