Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T12:49:25+01:00
Pytania:
1. Ekran komputera
lub technika:
Przemysł bardzo rozwinięty w woj. Śląskim
2. Nadzoruje pracę wszystkich układów elektronicznych komputera
3. Pełna nazwa jednostki pamięci B
4. System ...... jest najważniejszy w komputerze
lub technika:
Nowe, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nieopatentowane, najczęściej poprzedzone pomysłem
5. W Paincie drugie narzędzie z pierwszej kolumny
6. Pamięć wewnętrzna komputera do chwilowego przechowywania dokumentów
7. Jeden z popularnych systemów operacyjnych
lub technika:
© to ..... praw autorskich (ang. copyright)
8. Obrazek, pod którym ukryte są pliki, foldery, programy, gry itd.
9. Np. exe, txt, doc, avi
10. Nauka o komputerach
lub technika
Organizacja zajmująca się prawami autorskimi: Open .....
11. Program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Office)
12. Wyrównanie tekstu do prawego i lewego marginesu
13. Program do odtwarzania muzyki

Odpowiedzi (literki rozwiązania napisane dużym drukiem ;)):
1. mOnitor / grórnictwO
2. Procesor
3. bajT
4. operacYjny / wYnalazek
5. guMka
6. rAm
7. Linux / symboL
8. Ikona
9. roZszerzenie
10 informAtyka / Access
11. exCel
12. Justowanie
13. winAmpNie chciało mi się już robić normalnej krzyżówki w programie xD''
2010-03-08T12:50:21+01:00
KOd wynikowy
Programowanie
Teoria kolejek
rachunek wariacYjny
Model
ekonomiA
Liniowa funkcja
sIeć
analiZa
progrAm
pozyCjonowanie
system opreacyJny
pAmięć operacyjna

1.utworzony przez translator, w wyniku translacji jego źródła
2.projektowanie, tworzenie, testowanie
3.podejmowanie optymalnych decyzji
4.jego celem jest znajdowanie funkcji, które minimalizują funkcjonał
5.pierwszy etap badań operacyjnych
6.nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr
7.Jest ciągła, monotoniczna, różnowartościowa.
8.grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych
9.zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych kursów
10.jest wykonywany przez komputer
11.działania zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania
12.oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań.
13.adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor.

Proszę bardzo :)