Odpowiedzi

2010-03-07T22:17:42+01:00
A)
2Na + 2HCOOH --> 2HCOONa + H2
B)
Mg + 2HNO3 -- > Mg(NO3)2 + H2
2010-03-07T22:18:34+01:00
A) 2HCOOH + 2Na --> 2HCOONa + H₂
b) 2HNO₃+ Mg --> Mg(NO₃)₂+ H₂
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:18:39+01:00
Reakcji odpowiednich metali i kwasów
a) mrówczan sodu HCOONa
2HCOOH + 2Na = 2HCOONa + H2
b) azotan magnezu Mg(NO3)2
Mg + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2