Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:40:14+01:00
Można założyć, że 1 mol każdego z gazów w tych samych warunkach zajmie tę samą objętość, co wynika ze wzoru Clapeyrona dla gazów doskonałych.
nR = pV /T
Ponieważ masy molowe danych gazów są różne, to mimo że ważą tyle samo, to zajmą różną objętość, oczywiście cięższy gaz zajmie mniejszą objętość, bo będzie go mniej ilościowo (mniej moli).
O2 ma masę molową 32 kg/kmol, a więc jest go m/32 moli
N2 ma masę molową 28 kg/kmol, a więc jest go m/28 moli
CO2 ma masę molową 44 kg/kmol, a więc jest go m/44 moli
Ponieważ ilość moli jest wprost proporcjonalna do objętości oraz
m/44 < m/32 < m/28, więc największą objętość zajmie azot, potem tlen, a na końcu CO2.
11 4 11