Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T23:05:26+01:00
Witaj
dane: Ef=5eV, Eo=-13,6eV, E1=1/4Eo = -3,4eV, dE=E1-Eo=-3,4eV-(-13,6eV)=
=10,2eV

Ponieważ energia fotonu Ef=5eV jest niższa od energii potrzebnej na przenie-
sienie elektronu z powłoki podstawowej 1 na najbliższą 2 - nie zostanie ona
zaabsorbowana przez atomy wodoru.

........................pozdrawiam
6 5 6