Proszę o szybkie i dobre odpowiedzi wybiorę naj ;)
*-razy
1. Od ilorazu liczb (- 3 4/5 ) i 0,5 odejmij iloczym tych liczb .

2.która liczba jest większa i o ile większa , jeżeli :
a= (1 1/2 -5,5 ) * ( 1,75+3,25 )
b= (2 7/15 -3 2/3 ) : 2 2/3

3.oblicz średnią arytmetyczną liczb :
a) -2,5 ; 0 ; +1
b) 4,8 ; -3 ; 2,1 ; -6

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T22:56:57+01:00
1.
-3,8/0,5- (-3,8)*0,5=-7,6+1,9= -5,7
2.a= (1 1/2 -5,5 ) * ( 1,75+3,25 )= -4*5=-20
b= (2 7/15 -3 2/3 ) : 2 2/3 =(2 7/15 -3 10/15): 2 2/3=-1,2
Odp.Liczba b >a o 18,8.
3.a) -2,5 ; 0 ; +1= -2,5+0+1= -1,5/3=-0,75
b) 4,8 ; -3 ; 2,1 ; -6 =4,8-3+2,1-6=-2,1/4=0,525
2010-03-07T22:59:16+01:00
1. Od ilorazu liczb (- 3 4/5 ) i 0,5 odejmij iloczym tych liczb .
(-3⅘):0,5 - (-3⅘)*0,5 = (-¹⁹/₅)*2 - (-¹⁹/₅)*½ = (-³⁸/₅) - (-¹⁹/₁₀) = (-1⁶/₁₀)+1⁹/₁₀=
³/₁₀=0,3

2.która liczba jest większa i o ile większa , jeżeli :
a= (1 ½ -5,5 ) * ( 1,75+3,25 ) = (1,5-5,5)*(1,75+3,25)=(-4)*5=(-20)
b= (2 ⁷/₁₅- 3 ⅔ ) : 2 ⅔ = (2 ⁷/₁₅- 3 ¹⁰/₁₅) : ⁸ /₃ = (-1³/₁₅)*⅜ = (-¹⁸/₁₅)*⅜ = (-⁵⁴/₁₂₀) = (-²⁷/₆₀) = (-⁹/₂₀)

3.oblicz średnią arytmetyczną liczb :
a) -2,5 ; 0 ; +1
(-2,5+0+1)/3 = (-1,5)/3=(-0,5)
b) 4,8 ; -3 ; 2,1 ; -6
[4,8+(-3)+2,1+(-6)]/4 = (-2,1)/4=(-0,525)