Odpowiedzi

2010-03-07T23:04:57+01:00

modlitwa
ścisły post w wielkie święta
oczekiwanie na zmartwychstanie

REKOLEKCJE - Typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w adwencie i Wielkim Poście i trwają zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Rozpoczynają się niedzielną mszą ze specjalnym rekolekcyjnym kazaniem odprawianym przez przyjezdnego księdza. Pod koniec rekolekcji zazwyczaj jest okazja do spowiedzi.
10 4 10
2010-03-07T23:09:53+01:00
Cechy wielkiego postu:
-walka z pokusami
- modlitwa
- powstrzymanie się od zabaw

Modlitwa
Pierwszy warunek to modlitwa. Trzeba sobie postawić pytanie o jej rolę i znaczenie w naszym życiu. Modlitwa należy bowiem do najważniejszych powinności życia religijnego. Jest wyrazem naszej wiary. Jeśli chcemy poznać jej poziom, należy pytać o modlitwę. Ona jest jej sprawdzianem - jeśli bowiem się nie modlę, to znaczy, że Bóg jest mi obojętny. Nie myślę o Nim, odsunąłem Go na margines swego życia. Niczego się od Niego nie spodziewam, o nic Go nie proszę, za nic Mu nie dziękuję. Liczę tylko na samego siebie, na własne siły.