Na lekcji matematyki odbyła się niezapowiedziana kartkówka .Uczniowie uzyskali następujące wyniki ; ocen bardzo dobrych było 2 razy więcej niż dobrych i o 4 razy mniej niż dostatecznych ocen dostatecznych było 12, dopuszczających o 50% mniej niż dostatecznych ,a niedostatecznych o 50% mniej niż dopuszczających.Ile osób pisało kartkówkę?

pilne na jutro;/
proszę o jak najszybsze rozwiązanie:P

3

Odpowiedzi

2010-03-07T23:38:30+01:00
Na lekcji matematyki odbyła się niezapowiedziana kartkówka .Uczniowie uzyskali następujące wyniki ; ocen bardzo dobrych było 2 razy więcej niż dobrych i o 4 razy mniej niż dostatecznych ocen dostatecznych było 12, dopuszczających o 50% mniej niż dostatecznych ,a niedostatecznych o 50% mniej niż dopuszczających.Ile osób pisało kartkówkę?

x-liczba ocen dobrych (4)
2x-liczba ocen bardzo dobrych (8)
2x+4-liczba ocen dostatecznych
12-liczba ocen dostatecznych (12)
1/2* 12=6 - liczba ocen dopuszcających (6)
1/2*6=3- liczba ocen niedostatecznych (3)

2x+4=12
2x=12-4
2x=8
x=4

3+6+12+4+8=33 osoby
2010-03-07T23:39:59+01:00
Bdb- 2x
db- x
dst- 2x+4
dop- ½ 2x+ 4
ndst-¼2x+4

dst= 12

2x+4 = 12
2x=12-4
2x=8 /2
x= 4

bdb= 8
db= 4
dst= 12
dop= 6
ndst= 3

8+4+12+6+3=33

od: Kartkówke pisało 33 osoby :d
2010-03-08T00:59:07+01:00
Na lekcji matematyki odbyła się niezapowiedziana kartkówka .Uczniowie uzyskali następujące wyniki
; ocen bardzo dobrych było 2 razy więcej niż dobrych i o 4 razy mniej niż dostatecznych ocen dostatecznych było 12, dopuszczających o 50% mniej niż dostatecznych ,a niedostatecznych o 50% mniej niż dopuszczających.Ile osób pisało kartkówkę?

x- oceny dobre
y = 2x- oceny bardzo dobre
2x+4- oceny dostateczne
12- oceny dostateczne
½ * 12 = 6 - oceny dopuszcające
½ *6 = 3 - oceny niedostateczne

2x + 4 = 12
2x = 12 - 4
2x = 8 /:2
x = 4 - l. ocen db (4)

y = 2x
y = 2*4
y = 8 - l.ocen bdb (5)

3 + 6 + 12 + 4 + 8 = 33 osoby

ODP. KLASÓWKĘ PISAŁO 33 OSOBY!!!
1 5 1