Odpowiedzi

2010-03-08T08:04:39+01:00
Umarł króJ.
Wieść żałobna wybiegła z GnHlna, leciała szparko przez
całą Rzeczpospolitą i wszl
dzie, dokąd za witała, budziła porusze-
nie i niepokój. Nieopisany zgiełk i hałas wywołała na, właśnie
odbywających siQ, scjmikach. "Być bez pana" nie była to wpraw-
dzie Polakom nowina, ale nigdy dotąd "interregnum" nie zapo-
wiadało tylu burz, tylu zatargÓw, mott nawet krwi rozlewu, jak
teraz właśnie. Wszystkie namiętności i zawiści, kiełzane siln
ł
dłonią "nie malowanego" władcy, mogły teraz buchnąć na jaw,
i mimo wszystkie "kaptury", zawiqzane zaraz po województwach,
zamącić spokt"lj IJubliczny.
W obawie przed niepcwną przyszłością. jakiś żal scisnął
serca za zmarłym królem Stefanem. Wyraz powszechnemu Slllut-
kowi zaczQli dawać różni domorośli poeci, podnosząc "nieutulone
placze" i "Iamcnty" z wezwaniem do powszechncj żałoby:
Obleczcie zemną lałobne ubiory,
A zarzućcie dziś ustrzępione wzory,
Któreście brali na się i swe sługi
Nie przez czas długt...
A tego teraz zemną opłakajcie,
Wszyscy jut teraz taIiców zaniechajcie,
Zacznijcie zemną treny macierzyńskie
Pospólstwa wszystkie.
Lutnia i harfo zaniechaj swojego
Grania... I )


"