Plis o pomoc... ;*)

1.Do naczynia w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 3 dm; 1,5 dm; 12 dm; wypełnionego całkowicie wodą, włożono sześcienną ołowianą kostkę, której pole powierzchni całkowitej jest równe 600 cm2. Oblicz, ile litrów wody pozostało w naczyniu po włożeniu kostki. Pamiętaj o jednostkach.

2.W Stalowej Woli było o 4 tys mieszkańców więcej niż w Przemyślu. W Rzeszowie było o 22 tys więcej niż w Stalowej Woli i Przemyślu razem. Gdyby z Przemyśla do Stalowej Woli przeprowadziło się 18 tys mieszkańców, to liczba mieszkańców Przemyśla stanowiłaby 5/9 liczby Stalowej Woli. Oblicz, ilu mieszkańców było w każdym z tych miast.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T09:29:08+01:00
1.Do naczynia w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: 3 dm; 1,5 dm; 12 dm; wypełnionego całkowicie wodą, włożono sześcienną ołowianą kostkę, której pole powierzchni całkowitej jest równe 600 cm2. Oblicz, ile litrów wody pozostało w naczyniu po włożeniu kostki. Pamiętaj o jednostkach.

3dmx1,5dmx12dm= 30cmx15cmx120cm=450x120= 54000 cm²
54000 - 600 = 53400 cm²
53400 cm² = 53,4 l
W naczyniu pozostało 53,4l wody.

2.W Stalowej Woli było o 4 tys mieszkańców więcej niż w Przemyślu. W Rzeszowie było o 22 tys więcej niż w Stalowej Woli i Przemyślu razem. Gdyby z Przemyśla do Stalowej Woli przeprowadziło się 18 tys mieszkańców, to liczba mieszkańców Przemyśla stanowiłaby 5/9 liczby Stalowej Woli. Oblicz, ilu mieszkańców było w każdym z tych miast.

x+4 - Mieszkańcy Stalowej woli
x - Mieszkańcy Przemyśla
22+x+4 - Mieszkańcy Rzeszowa


x-18 - Mieszkańcy Przemyśla po przeprowadzce
x+4 +18 - Mieszkańcy Stalowej Woli po przeprowadzce

5/9 = x-18 :x+4+18
5/9 = x-18 / x+22
5× (x+22) = 9× (x-18)
5x + 110 = 9x - 162
110 +162 = 9x -5x
272 = 4x |:4
x = 68

68 - Mieszkańcy Przemyśla
68 + 4 = 72 - Mieszkańcy Stalowej Woli
22+68 + 4 = 94 - Mieszkańcy Rzeszowa

W Przemyślu mieszka 68 tys osób, w Stalowej Woli mieszka 72 tys osób, a w Rzeszowie mieszka 94 tys osób.

:)
2010-03-08T09:40:21+01:00
1) V naczynia=3dm×12dm×1,5dm=54dm³
600cm²÷6=100cm²
100cm²=1dm²
√1dm²=1dm
V kostki=1dm×1dm×1dm=1dm³

54dm³-1dm³=53dm³

Odp. W naczyniu pozostało 53 litry wody.

2)Stalowa Wola
72 tysięcy mieszkańców

Przemyśl
68 tysięcy mieszkańców

Rzeszów
162 tysięcy mieszkańców