Odpowiedzi

2010-03-08T10:45:56+01:00
I. STRESZCZENIE
Już od najmłodszych lat pasjonowała mnie kuchnia świata i chciałam założyć własną firmę. Jestem przykładem na to, że jeśli ma się marzenia, to można je wcielić w życie, tylko trzeba bardzo chcieć. Lokal „ Cappucino ” oferuje doskonałe menu oraz możliwość spędzenia dnia w wyjątkowym klimacie.
Wykonanie biznes planu podzielone zostało na określone etapy takie jak:
• Opis przedsięwzięcia,
• Analiza rynku i plan marketingowy,
Dokonałam analizy rynku i poznałam konkurencję. Przeprowadziłam także ankietę wśród mieszkańców Elbląga, która zobrazowała nam potrzeby konsumentów
• Plan techniczny,
• Plan finansowy.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.Dane spółki
Nazwa „Cappucino”
Forma prawna Dziłalność gospodarcza 1-osobowa
Przedmiot działalności Działalność gastronomiczna
Siedziba spółki 82-300 elbląg, ul. Powstańców 34
Telefon /Fax./055 /233 33 33

2.Dane o właściciela
Imię i Nazwisko; Marian Kowalski
adres zamieszkania : 82-300 elbląg , ul. Giermków 23/3

3. Podstawowe cele działalności:
- umacnianie pozycji na rynku lokalnym, krajowym, a także w przyszłości na zagranicznym
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców

4. Usługi:
a) organizowanie komunii, uroczystości rodzinnych
b) posiłki o każdej porze dnia
c) dostawa gotowych potraw do domu na zamówienie oraz wynajmowanie obsługi.

III. PLAN MARKETINGOWY
2Cappucino” swe usługi kierować będzie zarówno do ludzi młodych, w średnim wieku, jak i starszych

2. Ceny oferowanych dóbr i usług
ceny zostały dostosowane do potrzeb klientów
Przykładowe ceny:
-śniadanie 4zł
-obiad 10 zł
-kolacja 6 zł

3. Dystrybucja
- korzystna lokalizacja firmy
- duży wybór potraw i dań w menu
- możliwość organizowania w niewielkim gronie imprez okolicznościowych

4. Promocja
- reklama
- rabaty dla stałych klientów
- promocje dla grup zorganizowanych

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PLAN ZATRUDNIENIA
1. Plan kadrowy
Firma zatrudnia 10 pracowników:
-4 kelnerów
-2 kucharzy
-2 barmanów
-2 kierowców

2. Wynagrodzenie dla pracowników
-kelner 1500 zł
-kucharz 1900 zł
-barman 1600 zł
-kierowca 1200 zł

V. PLAN TECHNICZNY
1. Nakłady inwestycyjne
- remont lokalu 3 000 zł
- sprzęt AGD– 5 000 zł.
- meble kuchenne – 1 000 zł
- zestawy obiadowe, deserowe, sztućce – 1 300 zł.
- regały barowe szklane –800 zł.
- sprzęt barowy – 700 zł.
- meble barowe - 600 zł.
- stoliki kute 9 szt. – 1 600 zł.
- krzesła kute 45 szt. – 3 600 zł.
RAZEM: 17 600 zł

2. Źródła finansowania inwestycji
”Cappucino” otrzymało zgodę na zaciągnięcie kredytu rozwojowego w wysokości 20 000 zł. Kredyt zaciągnięty został w BGŻ w Elblągu .
Koszty kredytu przedstawiają się następująco:
- odsetki od kredytu w wysokości 7 % w skali roku,
- prowizja banku w wysokości 2 %.

3. Zaopatrzenie w materiały i surowce
-napoje bezalkoholowe i alkoholowe
-warzywa i owoce
-pieczywo
-ciasta i słodycze
-wędliny, mięsa
-artykuły do dekoracji

VI. PLAN FINANSOWY
1. Przychody
Planowane przychody miesięczne: 6 000 zł
Planowany przychód roczny : 288 000 zł

VII. ANALIZA SZANS POWODZENIA I RYZYKA
SZANSE POWODZENIA:
- rozszerzenie swojej działalności na rynku krajowym
- pojawienie się nowych źródeł finansowania
- wzrost zamożności części społeczeństwa, która preferuje wysokiej jakości usługi
- duża grupa lojalnych klientów

SZANSE RYZYKA:
- pojawienie się w przyszłości silnej konkurencji
- ubożenie niższego segmentu klientów- potencjalnych nabywców usług
- rosnąca liczba poważnych, aktywnie działających konkurentów, którzy adresują swą ofertę do tych samych grup odbiorców co nasza firma
2 4 2