1.funkcja określona wzorem f(x)=x do kwadratu+x-4 nie przyjmuje wartości A.-5 B.-4 C.0 D.2
2.Funkcja f(x)=(m do kwadratu-m)x-3 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że: A.m=1 B.m=0 C.m=-1Vm=0 D.m=1Vm=0
3.osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y=(x-5)(x+15) jest prosta o równaniu: A.y=-5 B.y=5 C.x=-5 D.x=5
4.jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 6 i 3 a najmniejszy kąt ma miarę alfa to wyrażenie W=sin alfa cos alfa ma wartość A.4 pierwiastek z 5 przez 5 B.2 pierwiastek z 5 przez 5 C.5/2 D. 2/5
5.dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym an=-5(-3)do potęgi n. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy A.-135 B.-45 C.45 D.135

z góry dziękuję za rozwiązania :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T10:33:21+01:00
1.funkcja określona wzorem f(x)=x do kwadratu+x-4 nie przyjmuje wartości A.-5 B.-4 C.0 D.2
szukam wierzchołka
p=-b/2a
p=-1/2
q=(-1/2 )²-1/2-4=1/4 - 4 i 1/2= - 4 i 1/4
ramiona do góry więc min wynosi :- 4 i 1/4
odp. A.-5

2.Funkcja f(x)=(m do kwadratu-m)x-3 jest funkcją stałą. Wynika stąd, że: A.m=1 B.m=0 C.m=-1Vm=0 D.m=1Vm=0
funkcją liniowa jest funkcją stałą hdy a=0
m do kwadratu-m=0
m(m-1)=0
m=0 lub m=1
odp. D.m=1Vm=0

3.osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji y=(x-5)(x+15) jest prosta o równaniu: A.y=-5 B.y=5 C.x=-5 D.x=5
miejsca zerowe to x=5 ; x=-15
prosta o równaniu x=p jest osią symetrii, a p jest w środku pomiędzy miejscami zerowymi
p=-15+5/2=-10/2=-5 odp. C.x=-5

4.jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 6 i 3 a najmniejszy kąt ma miarę alfa to wyrażenie W=sin alfa cos alfa ma wartość A.4 pierwiastek z 5 przez 5 B.2 pierwiastek z 5 przez 5 C.5/2 D. 2/5
3²+6²=c²
c²=9+36
c²=45
c=√45
c=3√5
W=sin alfa cos alfa =3/3√5 *6/3√5=1/√5*2/√5=2/5
odp. D. 2/5

5.dany jest ciąg geometryczny o wyrazie ogólnym an=-5(-3)do potęgi n. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy A.-135 B.-45 C.45 D.135
an=-5(-3)do potęgi n.
a3=-5(-3)³=-5*(-27)=135
odp. D.135
3 3 3