Prosze o rozwiazanie zadan pilne!!!
1.Zapisz rownanie reakcjii chem. w ktorych mozna zrealizowac podane przemiany:
a)propan -1-d-> propanol
b) etan -> kwas etanowy
c) fenolan potasu -> fenol
d) but-2-en->butano-2,3-diol
2.podaj wzory strukturalne i nazwy systematyczne najmniej 5 kwasow karboksylowych o wzorze ogolnym C6H13COOH
3. Napisz schemat cyklu w ktorym z acetylenu otzrymasz:
a)kwas etanowy
b) etanol
c) p-metylonitorbenzen

1

Odpowiedzi

2010-03-08T11:43:03+01:00
A)
propan -1-d-> propanol - tu jest błąd
b)
CH₃CH₃+ Cl₂-> (hv) CH₃CH₂Cl + HCl
CH₃CH₂Cl + NaOH -> CH₃CH₂OH + NaCl
CH₃CH₂OH + CuO -> CH₃CH₂CHO + Cu + H₂O
CH₃CH₂CHO + Ag₂O -> CH₃CH₂COOH + 2Ag
c)
C₆H₅ONa + HCl ->C₆H₅OH + NaCl
d)
CH₃-CH=CH-CH₃ + Cl₂-> CH₃-CHCl-CHCl-CH₃
CH₃-CHCl-CHCl-CH₃ +2KOH->(H₂O)CH₃-CH(OH)-CH(OH)-CH₃ + 2KCl

2.półstrukturaknie bo strukturalnie to jest problem:
CH₃CH₂CH₂CH₃CH₃CH₃COOH - kwas heptanowy

CH₃CHCH₂CH₂CH₂COOH - kwas 5-metyloheksanowy
-----|
----CH₃

CH₃CH₂CHCH₂CH₂COOH - kwas 4-metyloheksanowy
----------|
---------CH₃

CH₃CH₂CH₂CHCH₂COOH - kwas 3-metyloheksanowy
--------------|
--------------CH₃

CH₃CH₂CH₂CH₂CHCOOH - kwas 2-metyloheksanowy
------------------|
-----------------CH₃
3. Napisz schemat cyklu w ktorym z acetylenu otzrymasz:
a)
CH≡CH + H₂ ->(Ni) CH₂=CH₂
CH₂=CH₂ + H₂O ->(H⁺) CH₃CH₂OH
CH₃CH₂OH + CuO -> CH₃CHO + Cu + H₂O
CH₃CHO + Ag₂O -> CH₃COOH + 2Ag
b)
CH≡CH + H₂ ->(Ni) CH₂=CH₂
CH₂=CH₂ + H₂O ->(H⁺) CH₃CH₂OH
c)
3CH≡CH ->(T,p) C₆H₆
C₆H₆ + CH₃Cl ->(Fe) C₆H₅CH₃ + HCl
C₆H₅CH₃+HNO₃->(H₂SO₄)C₆H₄CH₃NO₂(para)+C₆H₄CH₃NO₂(orto)+H₂O