Odpowiedzi

2009-10-22T12:38:29+02:00
Wzajemne oddziaływania różnych elementów składowych rynku, szczególnie ceny, popytu i podaży, zmierzających do ustalenia się stanu równowagi.