Zad 1Temperatura pokojowa wynosi około 20 stopni C.Jaka jest wartość tej tempereatury w skali Kelvina?
A) 273 K
B) 173 K
C) 293 K
D) 193 K
Zad 2
Woda w czajniku ogrzewa się równomiernie w całej objętośći dzięki zjawisku:
A) przewodzenia ciepła
B) przewodzenia i prmieniowania
C) promieniowania i konwekcji cieplnej
D) konwekcji cieplnej
Zad 3
Zimą na dachach domów często zalega śnieg.W styczniu 2006 roku pod ciężarem zawalił się dach hali targowej w Katowicach.Katastrofa uzmysłowiła nam, jak wielkim niebezpieczeństwem może byc zalegający na dachu śnieg.Oblicz ciężar warstwy śniegu o grubośći 20cm pokrywającej powierzchnię płaskiego dachu,którego rzut z góry przedstawia rysunek .Przyjmij zgodnie z normą techniczną gęstość śniegu 250Kg/m3.Czy zostałaby przekroczona w tym przypadku dopuszczalna norma obciążania śniegiem wynosząca ok.0,7Kn/m2.

1

Odpowiedzi

2010-03-08T14:47:48+01:00
Zad.1.
0 c = 273 K
20 C = 293 K
odp.C
zad.2.
odp. D konwekcja cieplna czyli unoszenie się ciepła
zad.3.
Nie podałaś wymiarów dachu, napisze jak obl.
1 . oblicz objętość sniegu leżącego na dachu :
V = długość *szerokość * grubość = 0,2 m = .........m^3
lub
V = powierzchnia dachu *grubość = ......m^3
nie wiem co masz na rysunku?
d= 250 kg/m^3
2. obl. masę sniegu na dachu
d = m/V
m = d*V
m = 250 kg/m^3 * ...........m ^3
m = .........kg
3. obl. ciężar śniegu : F
F = m *g
F = ......kg* 10 m/s^2
F = ..........N
4. sprawdź ile Ci wyszło N, zamień na kN ; kilo = 1000 i zobaczysz czy norma 0,7 kN/m^2 jest przekroczona czy nie (m^2 dachu czyli policz lub odczytaj powierzchnię dachu ,masz rysunek)
Jakby coś nie tak to pisz!