Odpowiedzi

2009-10-22T14:07:18+02:00
Dane:
m1 = 10 kg
t1 = 30 stopni Celsjusza
m2 = 1 kg
t2 = 300 stopni C
cw = 4190 J/kg * stopnie C
co = 128 J/kg * stopnie C

Szukane:
tk = ?

m1 * cw * (tk - t1) = m2 * co * (t2 - tk)
(musisz teraz przekszatłcić wzór tak, aby można było obliczyć tk)
m1 * cw * tk - m1 * cw * t1 = m2 * co * t2 - m2 * co * tk
m1 * cw *tk + m2 * co * tk = m2 * co * t2 + m1 *cw * t1
tk ( m1 * cw + m2 * co) = m2 * co * t2 +m1 * cw * t1
tk = m2 * co * t2 + m1 *cw * t1 / m1 * cw + m2 * co
(podstawiasz dane do tego wzoru)
tk = 1 * 128 * 300 + 10 * 4190 * 30/ 10 * 4190 + 1 * 128
tk = 1295400/42028
tk = 32, 82 stopnie C
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T14:14:06+02:00
Tk = (m₂T₂ + m₁T₁) : (m₁ + m₂) = 1 x 300 + 10 x 30 : 10 + 1 = 300 + 300 : 11 = 600 : 11 ≈ 55 C
2 1 2