Potrzebuje na jutro pilne prosze o szybką odpowiesz;/

zad1.Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, jeżeli przekątna ściany bocznej ma długość 2 dm.
zad2.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi ma miarę 90(stopni).Przekątna podstawy ostrosłupa ma długość 5√2 dm. Oblicz ile metrów drutu potrzeba na wykonanie modelu tego ostrosłupa.
zad3.Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego, którego krawędz podstawy ma długość 6 cm, jeśli wysokość ostrosłupa ma długość 11cm.
zad4. Stos żwiru ma kształt stożka, którego promień podstawy ma długość 2m, a tworząca 2,5m. Jeden metr sześcienny żwiru waży 3 tony. Oblicz ile ciężarówek o ładowności do 9 ton każda potrzeba do przewiezienia 10 takich stosów.
zad5.Pewne miasto leży na 60(stopniu) szerokości geograficznej. Promień kuli ziemskiej ma długość 6300 km. Jaką drogę zakreśla to miasto, na skutek obrotu ziemi dookoła osi w ciągu 45minut?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T12:27:45+01:00
Zad.1
P kwadratu= ½d1*d2
P=½*2dm*2dm
p=1dm*2dm=2dm²
P sześcianu=6*P kwadratu
P sześcianu=6*2dm²
P sześcianu=12dm²
3 1 3