1) Z wysokości 45 m spada kamień o masie 2 kg i uderza w grunt z prędkością 20m/s.Jaką pracę wykonał pokonując siły oporu atmosfery?

2)Pocisk o masie m=6g ,przed uderzeniem w ziemny nasyp na strzelnicy ,poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasyp na głębokośc 0,5 m.Jaka była średnia wartośc sił oporu gruntu dla pocisku?

3)Eskimos stoi na szczycie półkolistego igloo z lodu, którego średnica u podstawy wynosi 4m.Za pomocą liny wciąga blok lodu o masie 20 kg na szczyt igloo. Jaką dużą pracę wykona Eskimos? Jaką energię potencjalną będzie miał ten blok na szczycie igloo?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T12:42:34+01:00
1.
DANE
m=2kg
V=20m/s
h=45m
OBL L
1/2mv²=mgh gdy brak oporu
v²=2gh=2*9,81*45=882.9 taka mialby predkosc
Jezeli sa opory
1/2mv²=mgh+L
L=1/2mv²-mgh=m(v²/2-gh)=2(400/2-9,81*45)=-482.9[J]

Znak minus bo bylo hamowanie

ODP wykonał prace 482,9[J] pokonując siły oporu atmosfery?

2
DANE
m=0,006kg
V=500m/s
h=0,5
OBL T

Zasada rownowartosci Ek i pracy

1/2mV²=Th
T=1/2mV²/h=1/2*0,006*250000/0,5=1500N
ODP
T=1500N

3.
dane
d=4m
m=20kg
OBL L

jezeli pominiemy tarcie.
to praca bedzie rowna energi potencjalnej na wierzch.

h=d/2=2m

L=mgh=20*9,81*2=392,4[J]

ODP wykona prace L=392,4[J] i bedzie ona rowna Ep


Pozdrawiam

Hans