Odpowiedzi

2009-10-22T12:47:24+02:00
(1⅓)³×(-3¾)²:3-(⅓)²=
=(⁴/₃)³×(-¹⁵/₄)³:3-(⅓)²=
=¹²/₉×(-⁴⁵/₁₂):3-¹/₆=
=-⁵⁴⁰/₁₀₈×⅓-¹/₆=⁵⁴⁰/₃₂₄-¹/₆=⁵⁴⁰/₃₂₄-⁵⁴/₃₂₄=⁴⁸⁶/₃₂₄=²⁴³/₁₆₂


Najpierw wszystko zamieniasz na ulamek zwykły, potem podnosisz wszystko do potegi np;4×3=12 i 3×3=9 i wychodzi ulamek ¹²/₉,potem mnozysz ulamki, zamieniasz na dzielenie na monozenie , doprowadzasz do wspolnego mianownika i odejmujesz no i jedynie jak chcesz to skracasz ulamki...koniec
2009-10-22T12:51:02+02:00
(1⅓)³ × (-3¾)² : 3 - (⅓)²
Pierwszy krok zamieniamy ułamki niewłasciwe( ułamek i całosc) na jeden ułamek

(3/2)³*(-15/4)²:3-(½)²= następnie potęgujemy , potem wykonujemy dzielenie
27/8*(-225/16):3-(¼)=
27/9*(-225/16)*⅓-¼=
27/9*(-75/16)-¼=
-2025/144-¼=
-14 9/144-¼=
-14 9/144-36/144=
-14 45/144