Uczestnicy obozu wędrownego mieli do przebycia pewną trasę. Pierwszego dnia przeszli 2/13 całej trasy, drugiego 1/8 pozostałej , trzeciego 1/7 pozostałej i wtedy pozostało im do przejścia 66 km. Ile km ma cała trasa i po ile km przeszli każdego dnia?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T13:10:30+01:00
Uczestnicy obozu wędrownego mieli do przebycia pewną trasę. Pierwszego dnia przeszli 2/13 całej trasy, drugiego 1/8 pozostałej , trzeciego 1/7 pozostałej i wtedy pozostało im do przejścia 66 km. Ile km ma cała trasa
i po ile km przeszli każdego dnia?

a - cała trasa
2/13*a+1/8*11/13*a+1/7*7/8*(11/13)*a+66=a
2/13a+11/104a+77/728a+66=a
112/728a+77/728a+77/728a-a=-66
-462/728a=-66
a=66*728/462
a=104
I dzień = 2/13*104=16km
II dzień = 11/104* 104 = 11km
III dzień = 77/728*104 = 11km
Cała trasa liczy 1-4km