1. Wyjaśnij, na czym polega funkcja układu hormonalnego, a na czym nerwowego.
2. Wykonaj schematyczny rysunek komórki nerwowej i omów jej budowę.
3. Posługując się rysunkiem schematycznym, omów działanie łuku odruchowego.
4.Wymień elementy, z których składa się centralny i obwodowy układ nerwowy.
5.Porównaj odruch warunkowy i bezwarunkowy. Wymień kilka przykładówodruchów warunkowych i bezwarunkowych.
6. Wyjaśnij, za co odpowiedzialny jest autonomiczny układ nerwowy.
7. Wymień główne gruczoły dokrwne i hormony, jakie one produkują.
8. Na rysunku wskaż gruczoł dokrewny nadrzędny w stosunku do pozostałych i wyjaśnij jego rolę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T13:47:45+01:00
1. Układ hormonalny
(układ dokrewny) stanowi niezbędny mechanizm przystosowawczy do zmieniających się warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.W skład układu hormonalnego wchodzą liczne gruczoły dokrewne i wyspecjalizowane tkanki, których zadaniem jest produkowanie wyspecjalizowanych substancji regulujących rozmaite funkcje organizmu - hormonów.
Wydzielanie hormonów podlega zarówno kontroli na drodze sprzężeń zwrotnych jak i regulacji ze strony układu nerwowego.
Układ nerwowy
u organizmów wielokomórkowych jest to wyspecjalizowany zbiór komórek charakteryzujących się zdolnością do generowania specyficznych sygnałów, jakie mogą zostać przekazane innym komórkom nerwowym, bądź komórkom mięśniowym lub gruczołom i jakie mogą wywołać u odbiorcy określone zmiany. Istotnym elementem sygnału komórek nerwowych jest impuls elektrochemiczny.
Zapewnia możliwość reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.
2 .Schemat komórki nerwowej <w załączniku>Składa się ona z ciała komórki i dwóch rodzajów wypustek - licznych, zazwyczaj wypustek cytoplazmatycznych, noszących nazwę dendrytów, i pojedynczej wypustki osiowej, zwanej neurytem lub aksonem.
3. Działanie łuku odruchowego<załącznik 2 >
bodziec --->neuron czuciowy--->neuron pośredniczący --->neuron ruchowy
4.Centralny układ nerwowy -jest to najważniejsza część układu nerwowego kręgowców<załącznik 3>
Obwodowy układ nerwowy- część układu nerwowego, do której należą nerwy zbudowane z włókien należących do układu somatycznego i autonomicznego. Nerwy przekazują informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym i poszczególnymi narządami.
5.odruch warunkowy-nabyta reakcja organizmu,np.wydzielanie śliny pod wpływem zapachu jedzenia
odruch bezwarunkowy -reakcja wrodzona , automatyczna ,np.odruch akomodacji oka,odruch krztuśny
6.Autonomiczny układ nerwowy
część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne.
7.gruczoły dokrewne i hormony jakie produkują:
przysadka mózgowa - hormon wzrostu
szyszynka - melatonina
tarczyca -tyroksyna
przytarczyce-parathormon
grasica-tymozyna
nadnercza -adrenalina
trzustka - insulina , glukagon
jądra - testosteron
jajniki-progesteron
8.Przysadka mózgowa gruczoł nadrzędny w stosunku do pozostałych,reguluję ich pracę . Położona w pobliżu skrzyżowania nerwów wzrokowych, mieści się w zagłębieniu kości klinowej.
;)
4 4 4