1) Obwód rombu ma 20 cm, a jedna z przekątnych ma 6 cm długości. Oblicz długość drugiej przekątnej, pole i wys. rombu.

2) Obwód trójkąta równoramiennego prostokątnego wynosi 4(2+√2) cm. Oblicz pole tego trójkąta.

3) Bok kwadratu zmniejszono o 10 %. O ile procent zmalało pole tego kwadratu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T13:17:00+02:00
Obwód rombu ma 20 cm, a jedna z przekątnych ma 6 cm długości. Oblicz długość drugiej przekątnej, pole i wys. rombu.

Romb jest kwadratem więc
Ob=4a

20 cm=4a/:4
a= 5cm - bok rombu

3)Bok kwadratu zmniejszono o 10 %. O ile procent zmalało pole tego kwadratu?
a-bok pierwszego kwadratu
Po zmiejszeniu a -0,1a=0,9a
P₁=a²
P₂=(0,9a)²=0,81a²
zatem

100% -a²
x- 0,81a²

81%a²=xa²/:a²
x=81%
zatem pole zmiejszyło się o 19%