Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T13:46:16+01:00
Wykresy w załączniku

a) y=x²-9

wyznaczam MZ (miejsca zerowe, czyli argumenty dla których wartość=0)
x²-9=0
korzystam ze wzoru skróconego mnożenia:
a²-b²=(a+b)(a-b)

(x-3)(x+3)=0
iloczyn dwóch liczb jest = 0 gdy jedna z nich jest =0, czyli
x-3=0 lub x+3=0
x=3 lub x=-3

odp. MZ : 3 i (-3)

przedziały monotoniczności:

funkcja maleje: x∈(-∞;0)
funkcja rosnąca: x∈(0;∞)

y>0, gdy x∈(-∞;-3)U(3;∞) (przyjmuje wartości dodatnie)
y<0, gdyx ∈(-3;3) (przyjmuje wartości ujemne)


b) y=2x²
ma jedno miejsce zerowe:
2x² =0
x=0

funkcja maleje: x∈(-∞;0)
funkcja rosnąca: x∈(0;∞)