Zad.1
a)strata 6 i strata 7 to............................. -6+(-7)=.....................
b)strata 60 i strata 30 to............................. -60+(-30)=.......
c)strata 21 i strata 19 to............................. .......+.......=......
d)strata 70 i xysk 80 to............................. -70+80=...........
e)zysk 10 i strata 12 to.............................. 10+(-12)=..............
f)strata 17 i zysk 15 to............................... ......+........=.........
g)zysk 65 i strata 110 to............................. .........+.........=........
h)strata 3,5 i zysk 7,5 to.............................. ........+.........=.........

zad.3
oblicz;
a) -12+(-11)=
-50+25=
-101+(-120)=
b)-7+42=
-101+84=
-106+120=


PROSZE O ROZWIĄZANIE:)

3

Odpowiedzi

2010-03-08T13:33:01+01:00
Zad.1
a)strata 6 i strata 7 to strata 13
-6+(-7)=-13
b)strata 60 i strata 30 to strata 90
-60+(-30)=-90
c)strata 21 i strata 19 to strata 40
(-21)+(-19)=-40
d)strata 70 i zysk 80 to zysk 10
-70+80=10
e)zysk 10 i strata 12 to strata 2
10+(-12)=2
f)strata 17 i zysk 15 to strata 2
-17+15=2
g)zysk 65 i strata 110 to strata 45
65+(-110)= -45
h)strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4
-3,5+7,5=4

zad.3
oblicz;
a) -12+(-11)=-12-11=-23
-50+25=-25
-101+(-120)=-101-120=-221
b)-7+42=35
-101+84=-17
-106+120=14
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T13:33:51+01:00
Zad.1
a)strata 6 i strata 7 to strata 13 -6+(-7)=-6-7=-13
strata 60 i strata 30 to strata 90 -60+(-30)=-60-30=-90
c)strata 21 i strata 19 to strata 40. -21+(-19)=-21-19=-40
)strata 70 i xysk 80 to zysk 10 -70+80=10
e)zysk 10 i strata 12 to strata 2 10+(-12)=10-12=-2
f)strata 17 i zysk 15 to strata 2 -17+15=-2
g)zysk 65 i strata 110 to strata 45. 65+(-110)=.65-110=-45
h)strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4 -3,5+7,5=4

zad.3
oblicz;
a) -12+(-11)=-12-11=-23
-50+25=-25
-101+(-120)=-101-120=-221
b)-7+42=35
-101+84=-17
-106+120=14
4 4 4
2010-03-08T13:34:18+01:00
Zad.1
a)strata 6 i strata 7 to strata 13
-6+(-7)= -13
b)strata 60 i strata 30 to strata 90
-60+(-30)= -90
c)strata 21 i strata 19 to strata 40
-21+(-19)= -40
d)strata 70 i zysk 80 to zysk 10
-70+80= 10
e)zysk 10 i strata 12 to strata 2
10+(-12)= -2
f)strata 17 i zysk 15 to strata 2
-17+15= -2
g)zysk 65 i strata 110 to strata 45
65-110= -45
h)strata 3,5 i zysk 7,5 to zysk 4
-3,5 +7,5=4

zad.3

a) -12+(-11)= -23
-50+25= -25
-101+(-120)= -221
b)-7+42= 35
-101+84= -17
-106+120= 14
1 5 1