1.Przyporządkuj nazwy organizmów do odpowiednich sposobów rozmnażania.
A.pieczarka
B.purchawka
C.drożdże
d.pantofelek
E.Ameba
podział komórki...
zarodniki...
Pączkowanie...
2.Do chorób wirusowych zalicza się:
A.grypę,malarię,AIDS
B.anginę,różyczkę,odrę
C.Żółtaczkę,ospę wietrzną,grypę
D.czerwonkę,anginę,grypę
3.Mucha tse-tse bierze udział w roznoszeniu pierwotniaka który wywołuje:
A.malarię
B.boleriozę
C.śpiączkę afrykańską
D.Zapalenie opon mózgowych
4.W skład ciała pieczarki polnej wchodzą:
A.nóżka i kapelusz
B.strzępki grzybni i korzenie
C.trzon,kapelusz i strzępki grzybni w glebie
D.trzon,kapelusz i korzenie
5.Glony są samożywne.Napisz,który z elementów budowy ich komórek o tym decyduje
6.Hubiak pospolity pod względem odżywiania jest:
A.samożywny
B.pasożytem
C.drapieżnikiem
D.saprofagiem
7.Zaznacz zestaw nazw organizmów,które nie są przykładem symbiozy:
A.Glon i grzyb w poroście
B.Borowik i sosna
c.Koźlarz i brzoza
D.Hubiak i brzoza
Wyjaśnij, dlaczego glony nazywamy ogranizmami pionierskimi
8.Obok zdań dotyczących negatywnego znaczenia bakterii wpisz literę N a obok pozytywnego P:
-Rozkładają szczątki roślinne i zwierzęce
-Tworzą próchnicę w glebie
-Wywołują epidemię wśród zwierząt
-Ułatwiają trawienie pokarmu (celulozy) u zwierząt roślinożernych
-Wywołują choroby zakaźne
-Zakwaszają mleko,jogurty,ogórki oraz kapustę
-Wytwarzają różne witaminy
-Powodują psucie się żywnoście
9.Podaj przykład dwóch grzybów jadalnych
10.Jaka jest rola wodniczki pokarmowej ?
11.Porosty to organizmy najbardziej wrażliwe na obecność w powietrzu:
A.dwutlenku siarki
B.tlenu
C.dwutlenku węgla
D.pary wodnej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:53:37+01:00
1. 1-zarodniki
2zarodniki
3paczkowanie
4podział
5podział

2C

3c

4c ale nie jestem pewna

5zawierają kom. zielenic lub sinic

6b

7d
Występują na terenach gdzie jeszcze żadne inne organbizmy nie wystepuja. maja małe wymagania życiowe


1P
2N
3P
4N
5P
6P
7N

9borowik pieczarka

11A