Zad.1
Dany jest zbiór Y={x:xeN,x jest podzielne przez 9 i 54<x<_99}
A.{63,81,99} B.{63,72,81,99}C.{81,90,99}D.{63,72,81,90,99}

Zad.2
Ile pieniędzy należy wpłacić do banku , aby po roku uzyskać 750zł odsetki ?

ZAd3
Cene towaru x po obnizce o 30% mozna zapisac w postaci wyrazenia

A.x-30% B.30%x C.70%x D.130%x

zad.4

Na jaki procent w skali rocznej wzieto kredyt w wysokosci 3600zl, jezeli po roku zaplacno 540zl odsetek?

zad.5

jedna akcja pewnej firmy 25 wzesnia 1999roku kosztowala 52,50zl i w stosunku do dnia poprzedniego zyskala 5% na wartosci. ile pieniedzy zarobil posiadacz 1100akcji tej firmy w dniu 25 wrzesnia, jezeli nabzl je poprzedniego dnia?

Prosze o obliczenia .

kto rozwiaze najwiecej zadan dostaje naj

1

Odpowiedzi

2010-03-08T13:50:52+01:00
Zad.1
Dany
jest zbiór Y={x:xeN,x jest podzielne przez 9 i 54<x<_99}

A.{63,81,99}
B.{63,72,81,99}
C.{81,90,99}
D.{63,72,81,90,99}

wg mnie kazda odp jest poprawna, ale bez ostatniej wartosci, czyli ...... 99}

Zad.2
Ile pieniędzy należy wpłacić do banku , aby po roku uzyskać 750zł odsetki ?

Nalezy znac oprocentowanie, jesli np wynosi ono 10% to nalezy wplacic 750zł/0,1=7500 zł , 10% z 7500 zł = 750 zł

ZAd3
Cene towaru x po obnizce o 30% mozna zapisac w postaci wyrazenia

A.x-30% B.30%x C.70%x D.130%x

prawidłowa jest odp "C" tzn 100%x-30%x=70%x

zad.4

Na jaki procent w skali rocznej wzieto kredyt w wysokosci 3600zl, jezeli po roku zaplacno 540zl odsetek?


(540/3600) *100% = 15%

odp: na 15%

zad.5

jedna akcja pewnej firmy 25 wzesnia 1999roku kosztowala 52,50zl i w stosunku do dnia poprzedniego zyskala 5% na wartosci. ile pieniedzy zarobil posiadacz 1100akcji tej firmy w dniu 25 wrzesnia, jezeli nabzl je poprzedniego dnia?

5% + 100%=105 %=1,05
52,50 zł / 1,05 = 50zł

cena 1 akcji z 24 wrzesnia: 50zł
cena 1 akcji z 25 wrzesnia: 52,50zł

52,50 - 50= 2,5zł

ilosc akcji: 1100
1100*52,50 - 1100*50= 1100*2,5 zł= 2750zł

odp: 2750 zł
1 5 1