Wo czy wohin?
Uzupełnij pytania i zakreśl prawidłową odpowiedz.

1............. lernst du Englisch?
a)in der Sprachshule.
b) in die sprachshule
2................ gehen wir heute abend?
a)im theater
b)ins theater
3......... essen wir heute?
a)im restaurant
b)ins restaurant
4............ geht tina um 18.00 uhr?
a) in der turnhalle.
b)in die turnhalle
5.......... wohnt familie meier?
a) imstadtzentrum
b)ins stadtzentrum
6......... kauft briefmarken?
a) auf die post
b) auf der post.

3

Odpowiedzi

2010-03-08T14:07:03+01:00
Wo .. a
Wohin -...b
wo...a
Wohin ...b
Wo ..a
Wo ..b
1 5 1
2010-03-08T16:59:24+01:00
Wo-a)
Wohin-b)
Wo-a)
Wohin-b)
Wo-a)
Wo-b)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:09:48+01:00
1. Wo lernst du Englisch?
odpowiedź a)

2. Wohin gehen wir heute abend?
odpowiedź b)

3. Wo essen wir heute?
odpowiedź a)

4. Wohin geht tina um 18.00 uhr?
odpowiedź b)

5. Wo wohnt familie meier?
odpowiedź a)

6. Wohin kauft briefmarken?
odpowiedź b)


Wo to znaczy co, a Wohin oznacza gdzie, jak np. pytamy się o miejsce(poczta dom) ale też gdzie idziemy, jedziemy.

Liczę na naj.
3 5 3