Zadanie 1.

Przedstaw w jak najprostszej postaci:

a)8a+4b:4
b)9a+6:3
c)a²+5ab-b² : -0,25
d)5(a+b)-(b-a) : 2
e)8a-4(1-a) : 4
f)2(a+b-1)-(a-b) : 3

Zadanie 2.

Zapisz jak najprosciej:

a)3a+5a² : a
b)5ab+2a² : a
c)8ab+a(b+3a)
d)7c²+2c : 0,5c
e)8x(2x+1)-5(x²+2x) : x
f)4x(5x+2y)-4x(5x+2xy) : xy

1

Odpowiedzi

2010-03-08T13:51:16+01:00
Zadanie 1.

Przedstaw w jak najprostszej postaci:

domyślam się, że tam są nawiasy !!!

a)8a+4b:4 =2a+b
b)9a+6:3=3a+2
c)a²+5ab-b² : -0,25 =(a²+5ab-b² )*( -4)==-4a²-20ab+4b²
d)5(a+b)-(b-a) : 2=(5a+5b-b+a):2=3a+2b
e)8a-4(1-a) : 4=2a-1+a=3a-1
f)2(a+b-1)-(a-b) : 3=(a+3b-2):3=1/3 a +b -2/3

Zadanie 2.

Zapisz jak najprosciej:

a)3a+5a² : a =3+5a
b)5ab+2a² : a=5b+2a
c)8ab+a(b+3a)=8ab+ab+3a²=9ab+3a²
d)7c²+2c : 0,5c=14c+4
e)8x(2x+1)-5(x²+2x) : x=8(2x+1)-5(x+2) =16x+8-5x-10=11x-2
f)4x(5x+2y)-4x(5x+2xy) : xy=[20x²+8xy-20x²-8x²y] : xy=8-8x
158 4 158